facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Ouders

Ouders zijn voor ons partners. Zij kennen hun kind het beste. We zijn blij met betrokkenheid. Natuurlijk op hun eigen kind, maar ook op het klassengebeuren en schoolgebeuren. Samen willen we het beste voor ieder kind. Daarom doen we er heel veel aan om te bouwen aan vertrouwen. Dat levert het kind het meeste op.

Nieuwsbrief
Schoolagenda
Uw kind ziek melden

Da Costa Soest
Spoorstraat 3
3761 AJ Soest
035-6035399