facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Stichting

logo stichting Onze school is één van de  tien scholen van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn/Soest.
In Soest zijn dat: De Bron, DaCostaschool, Insingerschool, Prof.  J. Waterinkschool en de Werveling.
In Baarn de scholen: Amalia Astro, Gaspard de Coligny, Guido de Brès en de KoninginWilhelmina School.
In Soesterberg : De Postiljon.

Het bestuur wil inhoud geven aan het behoud van de protestants-christelijke signatuur van het onderwijs in de gemeenten Baarn en Soest, waarbij iedere school zijn eigen cultuur en identiteit behoudt. 

De stichting zet zich in voor een hoge levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige kwaliteit van de aangesloten basisscholen. Het bestuur bestaat uit zeven personen, afkomstig uit Soest en Baarn.

De algemeen directeur van de stichting is dhr. Bart D. Sonnenberg. Hij is integraal verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting. De 10 schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel en de financiën van de eigen school.

Stichting PCBO Baarn / Soest
Postbus 3178
3760 DD Soest

U vindt meer informatie op www.pcbobaarnsoest.nl.

Nieuwsbrief
Schoolagenda
Uw kind ziek melden

Da Costa Soest
Spoorstraat 3
3761 AJ Soest
035-6035399