facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Onze school

De Da Costaschool bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. De school werd op de Julianalaan geopend op 16 april 1895 en heette toen: 'School met den Bijbel'. Het was de eerste christelijke school in Soest. De school verhuisde omstreeks 1905 naar de 'lange gangschool' aan de Prins Bernhardlaan. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam veranderd in 'Da Costaschool'.
Isaäc da Costa was een Nederlandse dichter, die in 1798 werd geboren als kind van een Portugees-Joodse koopmansfamilie. Samen met zijn vrouw bekeerde hij zich tot het Christendom. In 1860 overleed Da Costa in Amsterdam. Het huidige schoolgebouw werd op 6 oktober 1978 in gebruik genomen.

Situering en grootte van de school
De Da Costaschool is gelegen in de wijk Soestdijk; de leerlingen wonen vooral in de wijken Soestdijk, Het Hart, Smitsveen, Klaarwater en de Eng. Het is de enige P.C.-school in deze wijk. Onze school telt ongeveer 250 leerlingen, verdeeld over 9 groepen.

Nieuwsbrief
Schoolagenda
Uw kind ziek melden

Da Costa Soest
Spoorstraat 3
3761 AJ Soest
035-6035399