facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

21e Eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

In ons onderwijs nemen 21e eeuwse vaardigheden een steeds belangrijker plek in. Sociale en culturele vaardigheden en samenwerken waren altijd al belangrijk, maar het gebruik van ICT en vaardigheden in de toepassing ervan worden steeds belangrijker. De samenleving verandert voortdurend en kinderen zijn van nature al ondernemend en onderzoekend. We sluiten in ons onderwijs aan bij hun motivatie en willen ze voorbereiden op een toekomst waarbij ze  ondernemersvaardigheden en zelfsturing hard nodig hebben.