facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Archimedes

Archimedes presentaties eerlijke chocolade

Groep 7 en 8 hebben hun eerste project met Briljant gedaan over 'Eerlijke chocolade'.

Binnen dit onderwerp zijn de kinderen op zoek gegaan naar hun eigen leervraag en hebben door middel van verschillende bronnen deze vragen beantwoord.

Hoe dit proces is verlopen lieten ze zien in hun presentaties die ze aan elkaar hebben laten zien.

Dit smaakt naar meer!

 

Even meegenieten? Klik hier voor een paar foto's.

Archimedes groep 5

Met groep 5 zijn we bezig met de Romeinse cijfers.

M = 1000

V = 5

D = 500

I = 1

X = 10

L = 50

MMIX = 2009  (geboortejaar van de archimedes kinderen)

Spreekwoorden en gezegden bij Archimedes

Bij Archimedes zijn we met groep 6 bezig met spreekwoorden en gezegden zoals:

Een gegeven paard niet in de bek kijken

Al draagt een aap een gouden ring het is en blijft een lelijk ding

De appel valt niet ver van de boom

De kat uit de boom kijken.

Je mond voorbij praten.

Boontje komt om zijn loontje.

Iets uit je duim zuigen.

De hond in de pot vinden.

Archimedes groep 7 en 8

Groep 7-8 Leontine

 

Dit schooljaar wordt een pilot gedaan in groep 7 en 8 met de werkwijze van Briljant.

Deze aanpak leert vanuit een vaste structuur aan projectmatig onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te werken en is bedoeld om de kwaliteit en effectiviteit van de plusklas te verbeteren.  De werkwijze bestaat uit een overzichtelijk stappenplan, een praktische projectgids voor leerlingen en een leerkrachtenhandleiding.

De aanpak is gebaseerd op diverse theoretische modellen in combinatie met praktijkervaring.

Zo is de werkwijze geïnspireerd op het TASC-model (Wallace, 2002), de herziene versie van de Taxonomie van Bloom (1956; Anderson & Krathwohl, 2001), Oplossingsgericht werken (Caufman & Van Dijk, 2014), Onderzoekend leren (De Groof, Donche & van Petegem, 2012) en de doelen en vaardighedenlijst SLO (2010).  

 

Leerlingen doorlopen het stappenplan van Briljant  door te werken in hun projectgids. Het volgen van het stappenplan stimuleert  eigenaarschap en bevordert de (meta)cognitieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor leerlingen, (Archimedes)leerkrachten en ouders zijn de vorderingen van het project dankzij de projectgids goed te volgen. Met de werkwijze van Briljant kan ieder onderwerp aangeboden worden in projectvorm. Een richtlijn voor de duur van een project is acht tot tien weken. In onderstaande tabel is een voorbeeldplanning te zien van een project met een projectduur van acht weken. Daarbij wordt uitgegaan van een wekelijkse les van 60 minuten.

De volgende twee projecten zijn aan het begin van het schooljaar gepland:

 

Eerlijke chocolade

Bruggen en constructies 

vooraf

Stap 1 Kiezen: Wat is het onderwerp?

60 minuten

Week 1

Stap 1 Kiezen: Wat is het onderwerp?

Stap 2 Herinneren: Wat weet ik er al van?

Stap 3a Uitstippelen: Wat wil ik leren en hoe ga ik dit doen?

20 minuten

20 minuten

50 minuten

Week 2

Stap 3 b en c Uitstippelen: Wat wil ik leren en hoe ga ik dit doen?

Stap 4 Plannen: Wat is mijn planning?

Stap 5 Uitvoeren: Ik ga aan de slag

30 minuten

15 minuten

45 minuten

Week 3, 4 en 5

Stap 5 Uitvoeren: Ik ga aan de slag

3 keer 90 minuten

Week 6

Stap 6 Verbeteren: Ik verbeter de presentatie

90 minuten

Week 7

Stap 7 Presenteren: Ik laat zien wat ik geleerd heb

90 minuten

Week 8

Eventueel: vervolg stap 7 Presenteren: Ik laat zien wat ik geleerd heb

Stap 8 Reflecteren: Ik denk na over mijzelf

Eventueel: oriënteren op nieuw onderwerp

Eventueel: 60 minuten

30 minuten

Eventueel: 60 minuten

 

 

Archimedes groep 6

de afgelopen periode zijn we met groep 6 bezig geweest met:

Hoe bereken je afstand van cm naar km met de kaart van Nederland waar een reis gemaakt wordt van Maastricht naar Groningen.

Hoe maak je en elfje en een tekenverhaal.

Archimedes groep 5

De afgelopen weken zijn we met groep 5 bezig geweest hoe je een powerpoint presentatie maakt in onze Google Drive

Hoe voeg ik tekstvakken in en hoe animeer ik een foto of tekstvak?

Archimedes groep 4

Met Archimedes zijn we met groep 4 begonnen met het ontdekken wat magneten allemaal kunnen en ook wat ze allemaal aantrekken en afstoten.

Ook hebben we ontdekt hoe een kompas werkt.

Bestanden archimedes

  • Nog geen bestanden