facebook Da Costaschool Soest    twitter Da Costaschool Soest    parnassys ouderportaal    mail Da Costaschool Soest    website Da Costaschool Soest    login kws

Foto- en filmbeleid

Website en sociale media
Op onze website en via onze sociale media plaatsen we foto’s en filmpjes, waarop leerlingen te zien zijn. We vermelden nooit de naam van de betreffende leerling(en). Ouders kunnen te allen tijde schriftelijk aangeven bij de directeur, als ze niet willen, dat hun kind via deze media in beeld komen. Dat kan altijd weer gewijzigd worden. Leerlingen kunnen ook zelf bezwaar maken, als ze de plaatsing van een foto vervelend vinden. We beperken ons in het aantal foto’s, die van een activiteit geplaatst worden.

Film en Video-opnames in de klas en op het plein
Voor eigen gebruik maken leerkrachten en studenten regelmatig gebruik van video-opnames. Deze opnames mogen niet verspreid worden, of gebruikt in een andere contekst. Ook komt het voor dat er opnamen worden gebruikt om op bijvoorbeeld ouderavonden te laten zien. Ook daar geldt, dat gebruik in andere situaties niet is toegestaan. Tijdens de lestijden is het voor leerlingen of derden niet toegestaan foto- of video-opnamen te maken met bijvoorbeeld een mobieltje. 

Nieuwsbrief
Schoolagenda
Uw kind ziek melden

Da Costa Soest
Spoorstraat 3
3761 AJ Soest
035-6035399